Creating Knowledge (2): Flippen

flippedEnkele presentaties op het CKVIII congres (juni 2016, Reykjavik) behandelden de didactiek van het informatievaardigheidsonderwijs. Het ging daarbij vooral over “flippen”.

Torstein Lág (The Arctic University, Noorwegen) is een enthousiast pleitbezorger voor de “flipped classroom”. Hierbij wordt het huiswerk voorafgaand aan een klassikale bijeenkomst gemaakt, waardoor men in de bijeenkomst veel dieper op de stof kan ingaan. Typisch in een flipped classroom zijn de korte filmpjes, de kennisclips, die studenten moeten bekijken voorafgaand aan de klassikale bijeenkomt. Ook bij deze benadering zijn studenten meer gemotiveerd en activeren dan in het traditionele onderwijs. Het is een werkwijze die in Nederland ook veel gebruikt wordt, oa bij de HvA (ppt van Harrie van der Meer).
De slides van deze presentatie staan op de congressite.

 

Marijn Post (Wageningen University) vertelde over Team Based Learning, een methode die gebaseerd is op “flipped”onderwijs en samenwerkend leren. Studenten bereiden zich eerst voor en gaan dan individueel én in groepjes aan de slag. In Wageningen zijn ze er enthousiast over: de studenten vonden het leuk, waren gemotiveerd en haalden betere resultaten. De slides van deze presentatie staan op de congressite.

 

 

 

Advertenties

Creating Knowledge (1): Project Information Literacy

PIL_Logo5_whitebackgroundBegin juni 2016 vond in Reykjavik het 8e Creating Knowledge (CKVIII) congres plaats. Een congres dat vooral bedoeld is voor Scandinavische bibiotheekmensen, die zich bezighouden met informatievaardigheid in het hoger onderwijs. Er waren ruim 200 deelnemers aanwezig op dit 2 dagen durende congres. Zelf verzorgde ik de openings keynote op dit congres over het ACRL Framework en het Vitea Researcher Development Framework. Daarover later meer.
Alison Head, van het Project Information Literacy (PIL) verzorgde een erg interessante keynote. PIL is een langlopend onderzoek naar de informatievaardigheid van studenten tijdens en ná hun studie. Het project startte in 2008 en heeft inmiddels zo’n 15000 studenten bevraagd naar verschillende aspecten van informatievaardigheid. Alison benoemde vijf opvallende “take aways”, conclusies die je uit al die onderzoeken kunt trekken.

 1. Volgens studenten is onderzoek nu moeilijker dan ooit tevoren. Woorden als angst, stress en overspoeld zijn met informatie worden in dit kader veel door hen genoemd. De enorme informatieberg waar ze zich doorheen denken te moeten worstelen is afschrikwekkend.
 2. Beginnen is het moeilijkste onderdeel van een opdracht.  Het definiëren van het onderwerp en het inperken van het onderwerp wordt door meer studenten lastig gevonden dan het daadwerkelijke zoeken.
 3. In ditzelfde kader: het definiëren van de context van het onderwerp is ook lastig. Hoe ver moet je gaan? Wat is de juiste terminologie en waar is sprake van jargon?
 4. Zoeken; zoekstrategie: studenten kiezen vaak voor het zoeken naar “het antwoord” en vermijden risico’s in hun zoekstrategie. Ze leunen sterk op de door docenten aangeboden informatiebronnen.
 5. Studenten leren tijdens hun studie informatiebronnen beoordelen.Een onderdeel van ons onderwijs dat dus succesvol is!

De hele presentatie (ppt) is te vinden op Slideshare.

 

Bewijs geleverd!

effectWe zoeken al jaren naar bewijs dat we als bibliotheken een positieve invloed hebben op studieresultaten. Ik schreef daar al eerder over. Tot nu toe was het bewijs mager en gebaseerd op een relatief kleine onderzoekspopulatie. Maar enkele jaren terug is er door de ACRL een driejarig programma gestart, waarin bibliotheken aangemoedigd worden om onderzoek uit te voeren. In totaal doen ruim 200 Amerikaans hoger onderwijs-bibliotheken hieraan mee. Deze week verscheen het tweede rapport van dit programma, waarin de resultaten van 74 onderzoeken gebundeld zijn. Dat levert bij elkaar steeds meer bewijs op voor de positieve invloed die wij met onze bibliotheken en -diensten hebben op individuele studieresultaten en universitaire scores in het algemeen. Zo stelt het rapport:

 1. Beginnende studenten hebben baat bij informatievaardigheidscursussen
 2. Bibliotheekgebruik verhoogt individuele studieresultaten
 3. Samenwerking tussen bibliotheek en andere universitaire diensten (schrijfcentrum, academic skills) hebben positieve invloed op studiesucces, studieresultaten
 4. Informatievaardigheidscursussen versterken algemene studievaardigheden en academische vaardigheden, zoals probleemoplossend en kritisch denken

Het eerste rapport verscheen in 2015. Daarin werd nog niet zo sterk als nu de bijdrage van de bibliotheek aan onderwijs en leren aangetoond.

Congres Informatievaardigheid

banner_ckviii.fwBegin juni 2016 vindt op IJsland het tweejaarlijkse congres plaats van de Scandinavische bibliothecarissen die zich bezighouden met informatievaardigheid. Het was een voor mij onbekend congres. Er worden maar liefst 200 tot 250 deelnemers verwacht; de voertaal is Engels. Tot mijn grote eer ben ik dit jaar gevraagd als keynote speaker. Ik sta nu in een respectabel rijtje keynote speakers een beetje te blozen. Want het zijn niet de minste die worden aangekondigd.
Op dit moment staat de call for papers open; je kunt je ook al aanmelden. Lees onderstaande informatie er maar op na!

We are pleased to announce that abstract submission and registration is in now open for the 8th Creating Knowledge conference (CKVIII) held at Hilton Nordica Hotel Reykjavík, Iceland, 2-3 June, 2016.

Creating Knowledge conferences are a Nordic collaboration forum for information literacy arranged by NordINFOLIT. Creating Knowledge conferences provide an excellent opportunity to expand cooperation and to develop joint strategies for information literacy, that are viable for the future.

Conference steering commitee:

 • Astrid Margret Magnusdotttir, director of Library and Information Services, University of Akureyri
 • Hafdis Dogg Hafsteinsdottir, information specialist, Reykjavik University
 • Kristina Benedikz, information specialist, Reykjavik University
 • Margret Gudmunsdottir, information specialist, School of Education Library, University of Iceland
 • Ragna Bjork Kristjansdottir, information specialist, Reykjavik University
 • Thorny Hlynsdottir, library director, Bifrost University

This time the main theme is Practices, Goals and Visions for Information Literacy in Higher Education, with four sub-themes:

 • Implementation of information literacy into the curriculum – Keynote: Anneke Dirkx
 • Assessment of information literacy – Keynote: Alison Head
 • Information literacy and writing centres – Keynote: Maria-Carme Torras Calvo
 • New challenges for information literacy – Keynote: Lisa Hinchliffe

For further information please visit our website upplysing.is/ckviii hosted by Upplysing – The Icelandic Library and Information Science Association.

We sincerely hope to see you in Iceland next summer!

 

 

7 Mobiele Dingen Leiden

7MDHeaderHoe lees je een e-book uit de bibliotheek op je iPad? En wat is BrowZine, hoe kan je aantekeningen maken in een pdf op je tablet? Waar sla je informatie op? Welke apps kunnen je helpen bij het werken met wetenschappelijke informatie? Dit en nog veel meer komt aan bod in de cursus 7 Mobiele Dingen, die door UBLeiden wordt ontwikkeld. De cursus is bedoeld voor medewerkers met directe klantencontacten, maar ook anderen kunnen meedoen. We behandelen alleen iOS en Android apps. De cursus is opgezet volgens het 23dingen stramien: elke week een blogpost met een huiswerkopdracht. En net als bij 23 dingen kunnen andere bibliotheken de cursus ook volgen, want de blogs zijn openbaar. Onder CC is alles door andere bibliotheken te hergebruiken, alhoewel enkele onderdelen specifiek voor Leiden zijn geschreven.

Om Leidse medewerkers te stimuleren om mee te doen, krijgen deelnemers een giftcard om de benodigde apps te kunnen open. Aan het eind van het traject worden er twee iPads verloot onder de deelnemers die de hele cursus succesvol hebben afgerond.

Op 17 november staat de eerste blogpost live op http://blogs.library.leiden.edu/7mobieledingen/ . Daarna volgt er wekelijks een nieuw item, met een pauze in het kerstreces. We nodigen bibliotheken van harte uit om mee te doen en ons feedback te geven. We zijn erg benieuwd naar jullie ervaringen!

ACRL Framework: en nu de praktijk (9)

banner_updateNu het ACRL Framework een aantal maanden “in gebruik” is, merken de Amerikaanse bibliothecarissen dat het implementeren in de praktijk lastig is. Deze dagen dook opeens een discussie op over het woordgebruik in het Framework, want hoe breng je termen als “Reflective discovery” of “sustained discourse” over aan eerstejaars studenten?  hoe krijg je ze dáár voor op de banken? Iemand anders laat weten het Framework vooral te beschouwen als een intern document, dat moet leiden tot nieuwe documenten per doelgroep. Oeps, dat was geloof ik niet de bedoeling van het geheel.

(Aanvulling 31 augustus: mijn mailbox loopt vol met Amerikanen die elkaar in de haren vliegen over de interpretatie van het Framework. Wil je dit ook volgen, meld je dan aan bij de discussielijst acrlframe@lists.ala.org)

Zoals altijd in bibliotheekland wordt de helpende hand direct uitgestoken, dit keer met een tweetal LibGuides: één voor bibliotheekmedewerkers en één voor studenten. De eerstgenoemde is erg handig: er wordt per frame een link gelegd met de oude ACRL-standards en er worden leerdoelen omschreven (ontbreken in het Framework). Tevens krijg je per frame een aantal tips voor implementatie in je lessen. De tweede LibGuide kende ik al, die was er vrij snel na de lancering en bevat aardige filmpjes waarin geprobeerd wordt de inhoud van een frame te illustreren. De filmpjes lijken erg op de serie “…in plain English” en zijn beslist de moeite van het bekijken waard. Ook te gebruiken als je geen aanhanger bent van het ACRL Framework!

Researcher Development Framework en informatievaardigheid

Research development LiverpoolInformatievaardigheid wordt nog te vaak op één lijn gesteld met bibliografische instructies. Natuurlijk is het zoeken naar informatie een belangrijke vaardigheid, maar er is méér. Het nieuwe ACRL framework doet pogingen om dat te verduidelijken, maar doet dat behoorlijk abstract (zie mijn zeven blogs hierover). Een meer concreet framework is dat van Vitae: het Researcher Development Framework (RDF). Vitae is een Engelse organisatie die zich bezighoudt met professionalisering en ondersteuning van onderzoekers. Je kunt als onderzoeker lid worden van Vitae en dan krijg je allerlei ondersteuning in je professionele ontwikkeling. Niet op het eigen vakgebied, maar juist op het gebied van academische vaardigheden. Enkele jaren geleden ontwikkelde men een overzichtelijke “pizza” waarin de verschillende academische vaardigheden op een handzame wijze werden weergegeven: het Framework. Dit werd in korte tijd populair. Vervolgens konden anderen het framework gebruiken om een specifieke “lens” op de pizza te leggen. Sconul (het Engelse Surf) maakte de information literacy lens, waarbij ze hun eigen bekende Seven Pillars over de pizza heen legden en de inhoud van informatievaardigheid matchten met het RDF. Hieruit kwamen twee publicaties voort: de Information Literacy Lens én een boekje voor onderzoekers: The informed researcher.
Het aardige van het RDF / Sconul is dat je vrij eenvoudig kunt nagaan welke onderwerpen je als bibliotheek in je cursuspakket aanbiedt en waar nog witte vlekken zijn.Om maar een greep te doen uit de onderwerpen: citeren, referereren, plagiaat, auteursrecht, open access, peer review, publiceren, impact factoren, bibliometrics en Altmetrics, datamanagement, social media gebruiken, informatie delen in virtuele academische netwerken… Maar vooral biedt het framework een handzame kapstok om met mensen uit het onderwijs te praten over de onderwerpen die je als bibliotheek kunt aanbieden in het kader van academische vaardigheden. Het is (in tegenstelling tot het ACRL Framework) geschreven in de taal van de onderzoekspraktijk, kent geen bibliotheekjargon en is voor onderzoekers direct herkenbaar. Het bijbehorende boekje The informed researcher, heeft aansprekende hoofdstuktitels, zoals “Am I famous yet?” Een ander voordeel is dat je aan de hand van het RDF vrij eenvoudig een leerlijn kan samenstellen, alhoewel je die natuurlijk altijd in samenwerking met het onderwijs moet vormgeven.
Binnen de universiteitsbibliotheken is er behoorlijk wat enthousiasme voor de benadering van RDF. Het is nu de vraag in hoeverre het HBO met het RDF uit de voeten kan. Die vraag is dan ook gesteld op een LOOWI bijeenkomst, afgelopen april. Natuurlijk is het niet nodig dat iedere hoger onderwijs instelling hetzelfde framework gebruikt, maar het is wél handig als je gebruik wilt maken van elkaars expertise. Ik ben benieuwd wat de SHB-informatievaardigheidswerkgroep ervan vindt. En andere HBO-ers!

Edinburgh (5) : Outcomes, Impact & Value

directional-valueBig Data: de bibliotheek én het onderwijs doen ook mee in trend om data te verzamelen en verbanden te ontdekken. Een belangrijke exponent hiervan, Learning analytics, heeft inmiddels op veel plekken voet aan de grond gekregen. In Wollongong, de bakermat van de fameuze Library Cube van Margie Jantti, wordt nu geprobeerd om de gegevens uit de Cube (over bibliotheekgebruik) te combineren met data die Learning Analytics oplevert. Het is een logische stap, die ertoe kan leiden dat het effect van bibliotheek op studiesucces beter dan nu kan worden aangetoond. Wordt ongetwijfeld vervolgd.
In de UK wordt ook onderzoek gedaan naar het resultaat (outcome) van bibliotheekdiensten. Een voor mij nieuw meetinstrument dat hiervoor wordt ingezet is de AMOSSHE Value & Impact tookit. Dit instrument richt zich op student support en het effect daarvan op studenten en/of hun leren. Het blijkt dat het ook in de bibliotheek een bruikbare tool is. Zo gebruikt de University of Sunderland het om te meten of hun diensten bewijsbaar effect hebben. Ze hebben daar een interessante benadering: bij ieder project of nieuwe dienst wordt vooraf bepaald wat de gewenste outcome / resultaat van deze dienst zou moeten zijn. Dat betekent dat ze nagaan wat de afnemer van de dienst eraan moet hebben. Dus niet of deze tevreden is met de dienst, maar of het een effect heeft gehad. Achteraf wordt dit gecheckt met behulp van het Amosshe instrument. Het werken met outcomes bij het opzetten van diensten is ook een goed hulpmiddel bij de marketing ervan. Je kunt op die manier veel beter overbrengen wat een gebruiker daadwerkelijk hééft aan het gebruiken van de dienst. In marketing zijn ze dan ook bijzonder bedreven in Sunderland. Kijk maar eens naar hun 7 Steps Marketing toolkit.

Dit is mijn laatste blog over het congres in Edinburgh. Over twee jaar wordt het congres naar verwachting weer ergens in UK georganiseerd. Het is meestal midden in de Nederlandse zomervakantie, maar het is werkelijk de moeite waard om het eens te bezoeken!

Edinburgh (4): Participatory design

user experienceHoe betrek je klanten al in een vroeg stadium bij het ontwerpen van nieuwe diensten, zodat je situaties zoals op dit plaatje voorkomt? Dat was de vraag die Nancy Fried-Foster (Ithaka S+R) beantwoordde in haar keynote. Nancy twittert als @anthrolib en dat zegt meteen alles: zij is een van de voorvechters van antropologische en ethnografische onderzoeksmethoden in de bibliotheek. Je kunt die onderzoeksmethoden gebruiken voor het (her)inrichten van ruimtes, het ontwikkelen van nieuwe diensten, software of userinterfaces. Haar werkwijze is als volgt: je betrekt je klanten/stakeholders vooral in de beginfase van het project, wanneer je probeert te achterhalen wát er precies gemaakt of gedaan moet worden. De informatie die je op die manier verzamelt vormt de basis voor de verdere ontwikkeling, maar daar zijn de klanten dan weer minder bij betrokken. Het is hierbij vooral van belang te focussen op wat klanten willen doen, wat ze willen bereiken, niet op wat ze nodig hebben (want dat weten ze soms zelf ook nog niet). Originele manieren om daar achter te komen zijn onder andere het laten fotograferen van hun werkplek thuis en van de inhoud van hun tas. Ook kan je ze vragen om hun ideale bibliotheek te tekenen. In vervolg praat je met die mensen om erachter te komen wat de werkelijke betekenis is van deze gegevens. In dit onderzoeksarsenaal horen ook interviews en observaties, die weer vaker worden ingezet bij usability onderzoek.
Een andere manier om klanten te betrekken bij de verbetering van diensten is het opzetten van een klantenpanel. Sam Dick van de Open University (UK) stond voor een ingewikkelde klus, want met 250.000 studenten die nooit op een campus komen is het lastig voor een bibliotheek om een relatie met hen op te bouwen. Toch lukte het haar om zo’n 500 studenten te werven die in een virtueel klantenpanel meedoen met diverse activiteiten. Zo kan zij ze inzetten voor usability onderzoek van remote diensten, ze kan kleine focusgroepen over specifieke onderwerpen inrichten én ze heeft meteen een representatieve groep die ze kan enquêteren. De responsrate van deze groep is enorm: ruim 80% reageert op vragen. Ook in een traditionele omgeving is dit een werkwijze die het overwegen zeker waard is.
Karen Diller (Washington State University Vancouver) hield een pleidooi voor het inzetten van een groot arsenaal onderzoekmethoden uit andere vakgebieden, waaronder uiteraard de antropologie, maar ook omgevingspsychologie, cognitieve psychologie en onderwijskunde. Haar onderzoek gaat dan ook over de manier waarop studieruimtes in bibliotheken het leren ondersteunen. Hoe leer je, welke omstandigheden bevorderen het onthouden of de concentratie, dat soort vragen probeert zij te beantwoorden.

Het onderwerp participatory design ligt dicht tegen UX (user experience) aan. Ook dat is momenteel een hot topic in Angelsaksische landen. Meer hierover weten: het nieuwe open access journal WEAVE.

Meer lezen over participatory design: Participatory design in academic libraries. CLIR, 2014.

Edinburgh (3): een Culture of Assessment

kwaliteitGestructureerd en klantgericht aan kwaliteit werken, dat was het thema van een groot aantal presentaties. Het is niet eenvoudig om een hele organisatie met de neuzen dezelfde kant op te krijgen als het om kwaliteit gaat en er zijn allerlei methoden om zoiets vorm te geven. Het kernbegrip in deze sessies was dan ook: een “Culture of Assessment”. Een begrip dat al in 2004 werd geïntroduceerd door Lakos en Phipps. Lastig te vertalen, beter te omschrijven. Het gaat om een organisatiecultuur waarin ieder beslissing genomen wordt op basis van feiten, onderzoek en analyse, altijd gericht op het leveren van diensten met een maximaal positief effect voor de gebruikers ervan.
Een van de methoden om een Culture of Assessment van de grond te krijgen is het opstellen van een plan, waarin je aangeeft op welke wijze je met welk doel gegevens verzamelt en hoe vaak je dat doet. Door je organisatie hierbij te betrekken en uit te dragen waarom je dit doet, kan je de gewenste organisatiecultuur bereiken. Tania Alekson van Capilano University heeft zo’n plan ontwikkeld en publiceert dit deze maand. Een ander mooi voorbeeld is te vinden bij McGill University.

Als je wilt weten hoe jou organisatie ervoor staat, dan kan je gebruik maken van het instrument dat hoort bij het Quality Maturity Model van Frankie Wilson. Frankie promoveerde hier vorig jaar op en dit jaar verscheen een artikel over dit model. Het instrument is gebaseerd op een survey van 43 vragen die aan alle medewerkers in de organisatie gesteld moeten worden. Het model meet 7 verschillende facetten die te maken hebben met kwaliteitsbewustzijn en schaalt deze in op 5 ontwikkelingsniveau’s. Per facet kan je zien hoe het staat met jouw organisatiecultuur en kan je ook zien wat je moet doen om een niveau te stijgen. Twee jaar geleden presenteerde Frankie dit model en sinds vorige week is het geheel gratis te vinden op het web. Iedereen mag er gebruik van maken, maar ze stelt het wel op prijs als je haar laat weten dat je het gaat gebruiken.

Bij dit alles moet je er natuurlijk wel voor waken dat je niet gaat navelstaren op interne procedures, maar dat je het belang van je klanten voortdurend in het vizier houdt.

Meer lezen: Farkas, Hinchliffe & Houk. Bridges and barriers: factors influencing a culture of assessment in academic libraries. College & Research Libraries, 2015, march.