Categorie archief: Informatievaardigheid

Groot onderzoek, klein verschil

Soms kom je een rapport tegen met een titel waar je helemaal van opvrolijkt. Dat overkwam mij vorige week, toen ik het rapport “The impact of information literacy instruction on student success” van de Greater Western Library Alliance onder ogen kreeg. Het beschrijft een bijzonder onderzoek: 12 grote research universities uit de USA leverden de geanonimiseerde gegevens aan van ruim 42.000 studenten. Die gegevens werden gebruikt om te onderzoeken of cursussen informatievaardigheid effect hebben op studiesucces.  Daarbij werd tevens onderzocht welke onderwijsvormen het meest succesvol zijn. Dit rapport is het eerste deel van een langer lopend onderzoek: het beschrijft alleen de resultaten van het collegejaar 2014-2015.
Ongeveer de helft van alle studenten hadden géén instructies gehad, waardoor er een grote controlegroep beschikbaar was.
Studenten die instructies hadden gevolgd, scoorden significant hoger dan studenten die dat niet hadden. Nu is significant een statistische term, die aangeeft dat het geen toevallig resultaat is. Maar het resultaat is wel heel erg klein: ze scoorden 0,02 Grade Point Average (GPA) hoger; GPA wordt weergegeven op een 4-puntsschaal. Mij valt dat toch wat tegen! Of ik begrijp de GPA verkeerd.
Ook blijkt dat studenten die instructies hebben gevolgd niet afhaken met hun studie, ze scoren hoger op “retention”.

Daarnaast is gekeken welke onderwijsmethoden bijdragen aan dat positieve effect. Hierbij wordt gekeken naar de 12 deelnemende universiteiten. Hierbij zie je eigenlijk geen verschil; alles heeft een positief effect: actief leren; workshops; flippen; hoorcolleges.

Interessanter wordt het als men het karakter van de instructies erbij betrekt. Maar tegelijk worden de resultaten hier onbegrijpelijk. Hoe kan een rondleiding toch in hemelsnaam een negatief effect hebben op retention? Of zijn de studenten zo geschrokken van de bibliotheek dat ze meteen de universiteit hebben verlaten?

 

 

 

 

Dit onderzoek roept bij mij behoorlijk veel vragen op. Ik heb intussen op twitter ook al wat twijfels gesignaleerd, maar het wachten is nog op een statisticus die het onderzoek eens goed onder de loep neemt. Tot die tijd blijft de twijfel….

Advertenties

Woorden én daden

brugWat een inspirerende aanpak van informatievaardigheid hebben ze bij de Hogeschool Rotterdam! Een hele eigen aanpak, die tot mooie resultaten leidt, zo bleek op de LOOWI middag van 2 juni. Rotterdam zoekt naar mogelijkheden om informatievaardigheid écht te integreren in het onderwijs en bewandelt daarbij de weg van “grass roots“: kleine initiatieven bij opleidingen, die als good practice kunnen worden doorgegeven aan andere opleidingen. Daarbij wordt niet geschroomd om informatievaardigheid af te schaffen! Studenten krijgen informatievaardigheid toegediend als “Vieze pil in lekker soep”: je wilt het niet maar krijgt het tóch en je merkt alleen de werking ervan. Informatievaardigheid wordt in deze benadering geheel in het onderwijs opgenomen, in samenwerking tussen docent en informatiespecialist wordt de inhoud van het onderwijs vanuit de eindtermen ingevuld. Met name de contextuele invulling van informatievaardigheid wordt hierbij vorm gegeven. Een succesvolle aanpak!

Ik hoop dat Rotterdam ons ook op de hoogte gaat houden van hun poging om een vertaalslag te maken van het ACRL Framework naar de onderwijspraktijk, want dat zijn ze óók van plan! Dat lijkt me lastig, het ACRL Framework is erg bibliotheekachtig. Maar het zijn bruggenbouwers, daar in Rotjeknor, dus ze zullen er zeker iets van gaan maken!

 

 

ACRL Framework in 23dingen

23ft_logo3Voor wie meer wil leren over het ACRL Framework for Information Literacy is er nu een 23dingen cursus gestart. Volgens het beproefd 23dingen recept: 23 blogposts over specifieke onderwerpen en opdrachten die je kunt inleveren via je eigen blog. Er zijn ook prijzen te winnen, maar dat kan alleen als je in Minnesota woont. Het enige wat wij kunnen winnen is een digital badge, om mee te pronken op je website.

De cursus loopt nu al, en eindigt begin oktober. Ook als je geen fan bent van het nieuwe Framework (zoals ik) biedt de cursus genoeg stof tot nadenken over informatievaardigheid en dat is altijd goed! Ik ga in elk geval meedoen! Maar of ik een badge ga winne, dat betwijfel ik. Ik blog namelijk het liefst in het Nederlands!

 

Een OER zandbak

Alhoewel ik geen grote voorstander ben van het ACRL Framework for Information Literacy, wil ik toch wijzen op een interessant initiatief. Er is een database gebouwd met opengesteld lesmateriaal over de verschillende frames. Een OER-repository voor informatievaardigheid. Er zijn nu ongeveer 100 items opgenomen in wat ACRL een “sandbox” noemt. Een beetje vreemd vind ik dat wel, alsof er nog tijd is voor spelen met de frames, terwijl in de VS de oude ACRL standards zijn afgeschaft.

De Sandbox is te vinden op: http://sandbox.acrl.org/

Ik heb begrepen dat er in UKB-verband ook gewerkt gaat worden aan een repository voor open onderwijsmateriaal over informatievaardigheid. Eigenlijk bestaat zoiets al sinds 2011 op Wikiwijs, maar weinig mensen weten dat. Daardoor staat er nog niet zoveel in. Kijk maar eens: https://zoeken.wikiwijs.nl/search/informatievaardigheden.

 

Creating Knowledge (slot):wie is informatievaardig?

Nog eenmaal over het Creating Knowledge CKVIII congres in Reykjavik. Keynote speaker Lisa Hinchliffe (University of Illinois) stelde aan een zaal voor “kenners” de vraag: wie is hier informatievaardig? Slechts een enkeling durfde een hand op te steken! Volgens Lisa het gevolg van het lastig te vatten concept Informatievaardigheid. Vervolgens had Lisa een leuke invuloefening met de zaal: maak je eigen definitie van informatievaardigheid.

lisa

Hier kwamen zeer uiteenlopende antwoorden op, zoals “in order to get a better quality of life” of “in order to create new knowledge”. Lisa benadrukte dat informatievaardigheid sterk afhankelijk is van de context: veel mensen hebben fantastisch georganiseerde iTunes-bibliotheken, compleet met keywords, tags en mapjes, maar ze leggen de link niet met de manier waarop informatie in bijvoorbeeld databases is georganiseerd. Kennelijk ben je in de ene context wél informatievaardig en in de ander niet of minder. Lisa introduceerde het begrip Information aliterate (being able to be information literate, but not interested in doing so). Een interessante gedachte! Lisa had er nog één in petto voor ons: information literacy as a way of life. Ben altijd kritisch, stel altijd vragen en beslis op basis van goede informatie. Informatievaardigheid is geen vaardigheid, maar een houding. Een mooie afsluiter van dit congres!

De slides van deze presentatie zijn te vinden op de congressite.

 

Creating knowledge (3): Frameworks

banner_updateVoor mij was tijdens het CKVIII congres de spannende taak weggelegd om de openings key note te verzorgen. Mijn verhaal was nogal theoretisch: een vergelijking tussen het ACRL Framework for Information Literacy en de Information literacy lens on the Researcher Development Framework. Voor mij was het een verrassing dat vrijwel niemand in de zaal (ruim 200 Scandinavische specialisten op het gebied van informatievaardigheid) het Researcher Development Framework kende. Omdat ik me nogal kritisch uitliet over het ACRL Framework, en met name de praktische toepasbaarheid daarvan,  was ik benieuwd wat de Amerikaanse aanwezigen (collega key note speakers) ervan zouden vinden. Tot mijn verrassing gaven zij mij (min of meer) gelijk. En er werd meteen richting VS getwitterd dat ze daar toch ook eens naar het RDF zouden moeten kijken. Ook bij de samenvatting van het congres werd het RDF nog een keer genoemd als “take away” van het congres.
Op het KNVI congres in november zal ik dit verhaal nogmaals doen, maar er moet intussen al wel wat aangepast worden! Want sinds afgelopen weekend is bekend geworden dat het ACRL bestuur definitief de stekker uit de oude standards (in Nederland de “Normen”) trekt. Dat levert een hoop commotie op, op twitter te volgen via #acrlframework.

De slides van mijn presentatie zijn te vinden op de congressite.

 

Creating Knowledge (2): Flippen

flippedEnkele presentaties op het CKVIII congres (juni 2016, Reykjavik) behandelden de didactiek van het informatievaardigheidsonderwijs. Het ging daarbij vooral over “flippen”.

Torstein Lág (The Arctic University, Noorwegen) is een enthousiast pleitbezorger voor de “flipped classroom”. Hierbij wordt het huiswerk voorafgaand aan een klassikale bijeenkomst gemaakt, waardoor men in de bijeenkomst veel dieper op de stof kan ingaan. Typisch in een flipped classroom zijn de korte filmpjes, de kennisclips, die studenten moeten bekijken voorafgaand aan de klassikale bijeenkomt. Ook bij deze benadering zijn studenten meer gemotiveerd en activeren dan in het traditionele onderwijs. Het is een werkwijze die in Nederland ook veel gebruikt wordt, oa bij de HvA (ppt van Harrie van der Meer).
De slides van deze presentatie staan op de congressite.

 

Marijn Post (Wageningen University) vertelde over Team Based Learning, een methode die gebaseerd is op “flipped”onderwijs en samenwerkend leren. Studenten bereiden zich eerst voor en gaan dan individueel én in groepjes aan de slag. In Wageningen zijn ze er enthousiast over: de studenten vonden het leuk, waren gemotiveerd en haalden betere resultaten. De slides van deze presentatie staan op de congressite.

 

 

 

Creating Knowledge (1): Project Information Literacy

PIL_Logo5_whitebackgroundBegin juni 2016 vond in Reykjavik het 8e Creating Knowledge (CKVIII) congres plaats. Een congres dat vooral bedoeld is voor Scandinavische bibiotheekmensen, die zich bezighouden met informatievaardigheid in het hoger onderwijs. Er waren ruim 200 deelnemers aanwezig op dit 2 dagen durende congres. Zelf verzorgde ik de openings keynote op dit congres over het ACRL Framework en het Vitea Researcher Development Framework. Daarover later meer.
Alison Head, van het Project Information Literacy (PIL) verzorgde een erg interessante keynote. PIL is een langlopend onderzoek naar de informatievaardigheid van studenten tijdens en ná hun studie. Het project startte in 2008 en heeft inmiddels zo’n 15000 studenten bevraagd naar verschillende aspecten van informatievaardigheid. Alison benoemde vijf opvallende “take aways”, conclusies die je uit al die onderzoeken kunt trekken.

 1. Volgens studenten is onderzoek nu moeilijker dan ooit tevoren. Woorden als angst, stress en overspoeld zijn met informatie worden in dit kader veel door hen genoemd. De enorme informatieberg waar ze zich doorheen denken te moeten worstelen is afschrikwekkend.
 2. Beginnen is het moeilijkste onderdeel van een opdracht.  Het definiëren van het onderwerp en het inperken van het onderwerp wordt door meer studenten lastig gevonden dan het daadwerkelijke zoeken.
 3. In ditzelfde kader: het definiëren van de context van het onderwerp is ook lastig. Hoe ver moet je gaan? Wat is de juiste terminologie en waar is sprake van jargon?
 4. Zoeken; zoekstrategie: studenten kiezen vaak voor het zoeken naar “het antwoord” en vermijden risico’s in hun zoekstrategie. Ze leunen sterk op de door docenten aangeboden informatiebronnen.
 5. Studenten leren tijdens hun studie informatiebronnen beoordelen.Een onderdeel van ons onderwijs dat dus succesvol is!

De hele presentatie (ppt) is te vinden op Slideshare.

 

Bewijs geleverd!

effectWe zoeken al jaren naar bewijs dat we als bibliotheken een positieve invloed hebben op studieresultaten. Ik schreef daar al eerder over. Tot nu toe was het bewijs mager en gebaseerd op een relatief kleine onderzoekspopulatie. Maar enkele jaren terug is er door de ACRL een driejarig programma gestart, waarin bibliotheken aangemoedigd worden om onderzoek uit te voeren. In totaal doen ruim 200 Amerikaans hoger onderwijs-bibliotheken hieraan mee. Deze week verscheen het tweede rapport van dit programma, waarin de resultaten van 74 onderzoeken gebundeld zijn. Dat levert bij elkaar steeds meer bewijs op voor de positieve invloed die wij met onze bibliotheken en -diensten hebben op individuele studieresultaten en universitaire scores in het algemeen. Zo stelt het rapport:

 1. Beginnende studenten hebben baat bij informatievaardigheidscursussen
 2. Bibliotheekgebruik verhoogt individuele studieresultaten
 3. Samenwerking tussen bibliotheek en andere universitaire diensten (schrijfcentrum, academic skills) hebben positieve invloed op studiesucces, studieresultaten
 4. Informatievaardigheidscursussen versterken algemene studievaardigheden en academische vaardigheden, zoals probleemoplossend en kritisch denken

Het eerste rapport verscheen in 2015. Daarin werd nog niet zo sterk als nu de bijdrage van de bibliotheek aan onderwijs en leren aangetoond.

Congres Informatievaardigheid

banner_ckviii.fwBegin juni 2016 vindt op IJsland het tweejaarlijkse congres plaats van de Scandinavische bibliothecarissen die zich bezighouden met informatievaardigheid. Het was een voor mij onbekend congres. Er worden maar liefst 200 tot 250 deelnemers verwacht; de voertaal is Engels. Tot mijn grote eer ben ik dit jaar gevraagd als keynote speaker. Ik sta nu in een respectabel rijtje keynote speakers een beetje te blozen. Want het zijn niet de minste die worden aangekondigd.
Op dit moment staat de call for papers open; je kunt je ook al aanmelden. Lees onderstaande informatie er maar op na!

We are pleased to announce that abstract submission and registration is in now open for the 8th Creating Knowledge conference (CKVIII) held at Hilton Nordica Hotel Reykjavík, Iceland, 2-3 June, 2016.

Creating Knowledge conferences are a Nordic collaboration forum for information literacy arranged by NordINFOLIT. Creating Knowledge conferences provide an excellent opportunity to expand cooperation and to develop joint strategies for information literacy, that are viable for the future.

Conference steering commitee:

 • Astrid Margret Magnusdotttir, director of Library and Information Services, University of Akureyri
 • Hafdis Dogg Hafsteinsdottir, information specialist, Reykjavik University
 • Kristina Benedikz, information specialist, Reykjavik University
 • Margret Gudmunsdottir, information specialist, School of Education Library, University of Iceland
 • Ragna Bjork Kristjansdottir, information specialist, Reykjavik University
 • Thorny Hlynsdottir, library director, Bifrost University

This time the main theme is Practices, Goals and Visions for Information Literacy in Higher Education, with four sub-themes:

 • Implementation of information literacy into the curriculum – Keynote: Anneke Dirkx
 • Assessment of information literacy – Keynote: Alison Head
 • Information literacy and writing centres – Keynote: Maria-Carme Torras Calvo
 • New challenges for information literacy – Keynote: Lisa Hinchliffe

For further information please visit our website upplysing.is/ckviii hosted by Upplysing – The Icelandic Library and Information Science Association.

We sincerely hope to see you in Iceland next summer!